MENOY
  • 01_blending
  • 02_blending
  • 03_blending
  • 04_blending
  • 05_blending
  • 06_blending
  • 07_blending

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ
Εκπαιδευτική Πύλη www.schools.ac.cy
H Εκπαιδευτική Ηλεκτρονική Πύλη schools.ac.cy στόχο έχει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα διαδικτύου, ανάπτυξης ιστοτόπων και αξιοποίηση διαδραστικών λογισμικών. Στις σελίδες της πύλης υπάρχουν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών φορεών και οργανώσεων, χρήσιμες πληροφορίες για το κτίσιμο ιστοτόπων των σχολείων, δυνατότητα λήψης χρήσιμων λογισμικών, τεχνική στήριξη κ.ά.
Φιλοξενία ιστοτόπων:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Όροι Χρήσης - Υπηρεσία Διαδικτύου