MENOY
  • 01_blending
  • 02_blending
  • 03_blending
  • 04_blending
  • 05_blending
  • 06_blending
  • 07_blending

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ
Εκπαιδευτική Πύλη www.schools.ac.cy
H Εκπαιδευτική Ηλεκτρονική Πύλη schools.ac.cy στόχο έχει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα διαδικτύου, ανάπτυξης ιστοσελίδων και αξιοποίηση διαδραστικών λογισμικών. Στις σελίδες της πύλης υπάρχουν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών φορεών και οργανώσεων, χρήσιμες πληροφορίες για το κτίσιμο ιστοσελίδων των σχολείων, δυνατότητα λήψης χρήσιμων λογισμικών, τεχνική στήριξη κ.ά.
Φιλοξενία ιστοσελίδας:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Όροι Χρήσης - Υπηρεσία Διαδικτύου