Επικοινωνία

Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας

Σωκράτης Μυλωνάς
Επιθεωρητής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος Μονάδας ΤΠΕ
Τηλέφωνο: 22 800685
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: smylonas@schools.ac.cy


Λειτουργοί Υπηρεσίας Διαδικτύου και Επικοινωνίας

Ιούλιος Ζούμος
Τηλέφωνο: 22 800783
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
izoumos@schools.ac.cy

Στέλλα Αριστείδου
Τηλέφωνο: 22 800763
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
saristeidou@schools.ac.cy

Σόλωνας Πολυκάρπου
Τηλέφωνο: 22 800787
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
spolykarpou@schools.ac.cy

Διγενής Κυριακού
Τηλέφωνο: 22 800762
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
dkyriakou@schools.ac.cy

Έλενα Αντωνίου
Τηλέφωνο: 22 800646
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
eantoniou@schools.ac.cy

Τηλεομοιότυπο: 22 316417

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας