Επικοινωνία

Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας

Σπύρος Αντωνέλλος
ΠΛΕ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Γενικός Συντονιστής Μονάδας ΤΠΕ
Τηλέφωνο: 22 800642
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santonellos@schools.ac.cy

Μιχάλης Τορτούρης
Ε.Μ.Ε. Πληροφορικής
Συντονιστής Τομέα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών και Υπηρεσιών Μονάδας ΤΠΕ
Τηλέφωνο: 22 800722
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mtortouris@schools.ac.cy

Λειτουργοί Υπηρεσίας Διαδικτύου

Στέλλα Αριστείδου
Τηλέφωνο: 22 800720
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
saristeidou@schools.ac.cy

Ιούλιος Ζούμος
Τηλέφωνο: 22 800783
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
izoumos@schools.ac.cy

Έλενα Ευθυμιάδου
Τηλέφωνο: 22 800787
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
eefthymiadou@schools.ac.cy

Σόλωνας Πολυκάρπου
Τηλέφωνο: 22 800787
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
spolykarpou@schools.ac.cy

Λίζα Χατζηπαυλή
Τηλέφωνο: 22 800783
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
echadjipavli@schools.ac.cy

Τηλεομοιότυπο: 22 316417

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού