Επικοινωνία

Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας

Δρ Παντελής Παντελή
ΠΛΕ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Γενικός Συντονιστής Μονάδας ΤΠΕ
Τηλέφωνο: 22 800634
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ppanteli@schools.ac.cy

Μιχάλης Τορτούρης
Ε.Μ.Ε. Πληροφορικής
Συντονιστής Τομέα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών και Υπηρεσιών Μονάδας ΤΠΕ
Τηλέφωνο: 22 800722
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mtortouris@schools.ac.cy

Λειτουργοί Υπηρεσίας Διαδικτύου και Επικοινωνίας

Στέλλα Αριστείδου
Τηλέφωνο: 22 800720
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
saristeidou@schools.ac.cy

Ιούλιος Ζούμος
Τηλέφωνο: 22 800783
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
izoumos@schools.ac.cy

Αθηνά Κατσούλη
Τηλέφωνο: 22 806373
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
akatsouli@schools.ac.cy

Ιφιγένεια Παναγίδου-Βερέλ
Τηλέφωνο: 22 800787
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
ipanagidou@schools.ac.cy

Σόλωνας Πολυκάρπου
Τηλέφωνο: 22 800787
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
spolykarpou@schools.ac.cy

Λίζα Χατζηπαυλή
Τηλέφωνο: 22 800783
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
echadjipavli@schools.ac.cy

Τηλεομοιότυπο: 22 316417
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού