ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εκπαιδευτικό Υλικό Α' Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Διδακτικό Υλικό
Α' Γυμνασίου Αρχείο Ημερομηνία
Δειγματικό Υποστηρικτικό Υλικό (Μέρος Α', Ενότητες 1-5) 26/08/2016
Δειγματικό Υποστηρικτικό Υλικό (Μέρος B', Ενότητες 6-10) 01/12/2016
Ενημερωτικό Υλικό για την "κατά κώλα" γραφή 12/05/2017

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού