ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εκπαιδευτικό Υλικό Α' Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Διδακτικό Υλικό
Α' Γυμνασίου Αρχείο Ημερομηνία
Δειγματικό Υποστηρικτικό Υλικό - Α' Μέρος 02/08/2017
Δειγματικό Υποστηρικτικό Υλικό - Β' Μέρος 02/08/2017
Ενημερωτικό Υλικό για την "κατά κώλα" γραφή 12/05/2017

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού