ΧΗΜΕΙΑ
Δράσεις

Διαγωνισμοί - Ολυμπιάδες

Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας - Θέματα και Λύσεις - Α' και Β' Λυκείου
Θέμα Αρχείο
2017 - Α' Λυκείου - Θέματα
2017 - Α' Λυκείου - Λύσεις
2017 - Β' Λυκείου - Θέματα
2017 - Β' Λυκείου - Λύσεις
2016 - Α' Λυκείου - Θέματα
2016 - Α' Λυκείου - Λύσεις
2016 - Β' Λυκείου - Θέματα
2016 - Β' Λυκείου - Λύσεις
2015 - Α' Λυκείου - Θέματα
2015 - Α' Λυκείου - Λύσεις
2015 - Β' Λυκείου - Θέματα
2015 - Β' Λυκείου - Λύσεις
2014 - Α' Λυκείου - Θέματα
2014 - Α' Λυκείου - Λύσεις
2014 - Β' Λυκείου - Θέματα
2014 - Β' Λυκείου - Λύσεις
2013 - Α' Λυκείου - Θέματα
2013 - Α' Λυκείου - Λύσεις
2013 - Β' Λυκείου - Θέματα
2013 - Β' Λυκείου - Λύσεις
2012 - Α' Λυκείου - Θέματα
2012 - Α' Λυκείου - Λύσεις
2012 - Β' Λυκείου - Θέματα
2012 - Β' Λυκείου - Λύσεις
2011 - Α' Λυκείου - Θέματα
2011 - Α' Λυκείου - Λύσεις
2011 - Β' Λυκείου - Θέματα
2011 - Β' Λυκείου - Λύσεις
2010 - Α' Λυκείου - Θέματα
2010 - Α' Λυκείου - Λύσεις
2010 - Β' Λυκείου - Θέματα
2010 - Β' Λυκείου - Λύσεις

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού