ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια

Ημερίδα επιμόρφωσης καθηγητών Τέχνης που θα διδάσκουν στις Ειδικές Μονάδες - Λευκωσία - Σχολική Χρονιά 2017-2018

Φωτογραφικό Υλικό
Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια Ημεριδα επιμόρφωσης με θέμα "Δημιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίμηση", 2017-2018, Λευκωσια
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού