ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Συνέδρια - Σεμινάρια

Σχολική Χρονιά 2013 - 2014

Σεμινάριο με θέμα "Art & Fashion"

Σεμινάριο με θέμα "Art & Fashion" Σεμινάριο με θέμα "Art & Fashion" Σεμινάριο με θέμα "Art & Fashion" Σεμινάριο με θέμα "Art & Fashion" Σεμινάριο με θέμα "Art & Fashion" Σεμινάριο με θέμα "Art & Fashion" Σεμινάριο με θέμα "Art & Fashion"

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού