ΙΣΤΟΡΙΑ
Διδακτικές Προτάσεις
Προτάσεις που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο Επιμόρφωσης Φιλολόγων

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 29/12/2015
Η περίοδος των Αραβικών Επιδρομών (7ος – 10ος αιώνας) 29/12/2015
Ο πολιτισμός του Βυζαντίου: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 29/12/2015
Ο Ιουστινιανός και το έργο του 29/12/2015
Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828–1831) 29/12/2015
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα των Εκκλησιών 29/12/2015
Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα των Εκκλησιών 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός 29/12/2015
Η Κύπρος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29/12/2015
Η Κύπρος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28/02/2012
O Eλληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 06/04/2012
Η Κύπρος και ο Μέγας Αλέξανδρος 06/04/2012
Η Κύπρος και ο Μέγας Αλέξανδρος 05/03/2012
Ελληνιστική Τέχνη 05/03/2012
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960–1963) 20/12/2012
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960–1963) 28/02/2012
Η συγκρότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας (1960–1963) 28/02/2012
Το κράτος της Μακεδονίας και ο Φίλιππος 28/02/2012
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας (435–374/3 π.Χ.) 20/12/2012
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας (435–374/3 π.Χ.) 19/01/2012
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας (435–374/3 π.Χ.) 19/01/2012
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας (435–374/3 π.Χ.) 17/01/2012
Διπολισμός και Ψυχρός Πόλεμος 20/12/2012
Διπολισμός και Ψυχρός Πόλεμος 17/01/2012
Η Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη 19/01/2012
H Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη 17/01/2012
Βενετοκρατία (1489–1571) 20/12/2012
Βενετοκρατία (1489-1571) 06/04/2012
Βενετοκρατία (1489–1571) 12/01/2012
Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις 12/01/2012

Γυμνάσιο

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός 09/09/2016
Ο Β΄ Ελληνικός Αποικισμός, 8ος αι. – 6ος αι. π.Χ. 16/12/2015
Διαθεματική προσέγγιση Ιστορίας–Λογοτεχνίας: Η εμπειρία της Κατοχής στην Ελλάδα 1941–1942 16/09/2015
Ο Ιουστινιανός και το έργο του 11/09/2013
Η ίδρυση του κράτους των Οθωμανών Τούρκων και η ραγδαία προέλασή τους 21/03/2012
Μυκηναϊκός Πολιτισμός 02/12/2011
Η Ελληνική Επανάσταση 21/11/2011
Ιστορία της Κύπρου: Αγγλοκρατία (1878-1960)
Το κίνημα της 21ης Οκτωβρίου 1931 (Τα Οκτωβριανά)
02/03/2011

31. Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου, Γ' Γυμνασίου
Παρουσίαση
Φύλλο εργασίας
Φιλμάκι αφόρμησης


24/03/2009

15. Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί, Γ' Γυμνασίου
Παρουσίαση
Φύλλο εργασίας
Φιλμάκι αφόρμησης


19/02/2009
Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο - Μια διδακτική πρόταση της Β. Σακκά 01/09/2008

Λύκειο

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ο Β΄ Ελληνικός Αποικισμός, 8ος αι. – 6ος αι. π.Χ. 16/12/2015
Διαθεματική προσέγγιση Ιστορίας–Λογοτεχνίας: Η εμπειρία της Κατοχής στην Ελλάδα 1941–1942 16/09/2015
Ο Ιουστινιανός και το έργο του 21/03/2013
Η ίδρυση του κράτους των Οθωμανών Τούρκων και η ραγδαία προέλασή τους 21/03/2012
Ιστορία της Κύπρου: Αγγλοκρατία (1878-1960)
Το κίνημα της 21ης Οκτωβρίου 1931 (Τα Οκτωβριανά)
02/03/2011
3.3 Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) - Β' Λυκείου
Παρουσίαση
Φύλλο Εργασίας02/02/2009
Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων (1870-1914) - Γ' Λυκείου
Παρουσίαση
Φύλλο Εργασίας09/12/2008
H διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914-1918) - Γ' Λυκείου
Παρουσίαση
Φύλλο Eργασίας09/12/2008
Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Γ' Λυκείου
Παρουσίαση
Φύλλο Εργασίας21/11/2008
Προσπάθειες για τον Εκσυγχρονισμό της Ελλάδας - Γ' Λυκείου
Παρουσίαση
Φύλλο Εργασίας29/10/2008
Ιστορία της Κύπρου - Περίοδος αραβικών επιδρομών, Μετοικεσία Κυπρίων στην Αρτάκη - Β' Λυκείου
Παρουσίαση
Φύλλο Εργασίας


27/10/2008
Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων- Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση.ppt - Γ' Λυκείου
Παρουσίαση
Φύλλο Εργασίας


27/10/2008
Η Βιομηχανική Επανάσταση - Μια διδακτική πρόταση της Β. Σακκά - Γ' Λυκείου 27/10/2008
Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη - Γ' Λυκείου 27/10/2008
Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815) - Γ' Λυκείου 27/10/2008

Σημείωση: Τα αρχεία .zip θα πρέπει πρώτα να φυλάγονται στον υπολογιστή σας, κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας Save target as .... Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται αποσυμπίεσή τους κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας την εντολή "Extract to..."
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού