ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Επικοινωνία

Μάριος Χαραλάμπους
ΙΒ (Λανίτειο) Λεμεσού (ΚΒ)
Τηλέφωνο: 99873597
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
marchara@cytanet.com.cy

Ζωή Κανάρη
Μακεδονίτισσα Γ΄
Τηλέφωνο: 22355997
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
zoekanari@gmail.com

Μαρία Μεσαρίτου
Έμπα
Τηλέφωνο: 99573526
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maria_messaritou@yahoo.com


Νίκη Καλυφόμματου
Αρχάγγελος
Τηλέφωνο: 99586171
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sepgnk2@ucy.ac.cy


Μυραλένα Περρή
Πέρα Χωριό Νήσου Α΄
Τηλέφωνο: 99462772
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: myralena@cytanet.com.cy


Ευαγγελία Κυριαζή
Ακρόπολη (ΚΒ)
Τηλέφωνο: 99684002
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kyriazi@cytanet.com.cy


Γιώργος Χατζηχαραλάμπους
Απόστολος Βαρνάβας
Τηλέφωνο: 99673398
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: giorgoshadjicharalambous@yahoo.gr


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού