ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ιστοεξερευνήσεις
Θεματικές Ενότητες Ιστοεξερευνήσεων

Τι είναι οι ιστοεξερευνήσεις ;

Οι ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) είναι διδακτικές ενότητες στις οποίες κύριο ρόλο έχει η άντληση και επεξεργασία  πληροφοριών από το διαδίκτυο και είναι οργανωμένες σε μορφή ιστοσελίδας.Το διαδίκτυο σε μια ιστοεξερεύνηση αποτελεί το μέσο οργάνωσης του υλικού του μαθήματος και ταυτόχρονα το μαθησιακό περιβάλλον, όπου γίνεται το μεγαλύτερο μέρος της εξερεύνησης πληροφοριών.

Ποια είναι τα κύρια μέρη μιας ιστοεξερεύνησης;

Τα κύρια μέρη μιας ιστοεξερεύνησης είναι
 • Το μέρος για το μαθητή
  • Εισαγωγή : Εισαγάγει τους μαθητές στο γενικό θέμα της ιστοεξερεύνησης
  • Σκοπός: Γνωστοποιεί στους μαθητές το τελικό προϊόν το οποίο πρέπει να παραγάγουν με το πέρας της ιστοεξερεύνησης
  • Διαδικασία: Περιλαμβάνει βήμα προς βήμα όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τη διερεύνησή τους.
  • Αξιολόγηση: Δίνει κριτήρια που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αυτοαξιολόγηση των μαθητών.
  • Αναφορές

 • Το μέρος για το δάσκαλο
  • Εισαγωγή
  • Αναλυτικό πρόγραμμα -στόχοι
  • Οργάνωση τάξης
  • Πηγές
  • Αξιολόγηση
  • Αναφορές
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού