ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ιστοεξερευνήσεις  για τον Ηλεκτρισμό

Ηλεκτρισμός, προσοχή!
ΘΕΜΑ: Ηλεκτρισμός
Το σενάριο της ιστοεξερεύνησης εμπλέκει τους μαθητές σε μια ενδοσχολική έρευνα με σκοπό να καταγράψουν τις αντιλήψεις των μαθητών του σχολείου τους σε σχέση με θέματα ασφαλείας που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι μαθητές παίρνουν το ρόλο του ερευνητή και αφού μελετήσουν τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να παίρνουν όταν έρχονται σε επαφή με καταστάσεις ή συσκευές όπου χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό ρεύμα, συντάσσουν ένα ερωτηματολόγιο, συλλέγουν με βάση αυτό τα δεδομένα τους, τα αναλύουν και τα παρουσιάζουν. Τα συμπεράσματα της έρευνάς τους μπορούν να κοινοποιηθούν στη διεύθυνση και στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου.

 

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού