ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ιστοεξερευνήσεις για την Ενέργεια
Πώς μπορούμε να παραγάγουμε ηλεκτρισμό;
ΘΕΜΑ: Εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Το σενάριο της ιστοεξερεύνησης εμπλέκει τους μαθητές στη διαδικασία εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Οι μαθητές γνωρίζουν τους εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με βάση τις γνώσεις τους αυτές κατασκευάζουν μοντέλα εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (με τη χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κίνησης του ανέμου και της κίνησης του νερού). 


Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού