ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ιστοεξερευνήσεις για το ανθρώπινο σώμα

Μην μολύνετε τον αέρα που αναπνέω!
ΘΕΜΑ: Αναπνευστικό Σύστημα

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών για τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος. Στοχεύει επίσης στην ανάληψη δράσης από τους μαθητές που θα τους βοηθήσει να απαλλαγούν από τη θυματοποίηση του παθητικού καπνιστή.

Μέσα από έρευνα πηγών και στατιστικών οι μαθητές ενημερώνονται κα παράγουν το δικό τους αντικαπνιστικό σποτ ή αφίσα.

Για να φτάσουν τα παιδιά στον τελικό τους στόχο, θα πρέπει να μελετήσουν τις πηγές που τους δίνονται και να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν διάφορες πτυχές της ζωής των μελισσών και την προσφορά τους στον άνθρωπο.


Ανθρώπινα συστήματα

Η ιστοεξερεύνηση αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ενότητας "Συστήματα και Μεταβλητές" ως επιπρόσθετη ενότητα στις ενότητες των βιβλίων "Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη". Το θέμα του μαθήματος είναι η αλληλεξάρτηση που έχουν τα συστήματα μεταξύ τους όσον αφορά  στις μονάδες εισόδου και εξόδου του κάθε συστήματος. Το συγκεκριμένο μάθημα αξιοποιεί τρία ανθρώπινα συστήματα: Το κυκλοφορικό, το αναπνευστικό και το πεπτικό.

 Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού