ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ιστοεξερευνήσεις για τα Ζώα
Μέλισσες

Η ιστοεξερεύνηση αυτή σχεδιάστηκε με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τον κόσμο της μέλισσας. Η αποστολή που δίνεται στα παιδιά είναι η συμπλήρωση μιας ημιδομημένης παρουσίασης  για τις μέλισσες και ως δημιουργική δραστηριότητα ακολουθεί η προαιρετική κατασκευή μιας αφίσας για την ωφελιμότητα των μελισσών. Για να φτάσουν τα παιδιά στον τελικό τους στόχο, θα πρέπει να μελετήσουν τις πηγές που τους δίνονται και να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν διάφορες πτυχές της ζωής των μελισσών και την προσφορά τους στον άνθρωπο.Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού