ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
   

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα των Μαθηματικών, Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ιστοσελίδα των Μαθηματικών έχει σαν κύριο στόχο να συνδράμει το έργο των εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία των μαθηματικών. Η μεγάλη ποικιλία των ψηφιακών εργαλείων και μέσων που υπάρχουν καθώς και το εύκολο της πρόσβασης όλων των εκπαιδευτικών σε αυτά μέσω του διαδικτύου, δημιουργούν τις συνθήκες για μια ωφέλιμη και αξιόπιστη διάδοση διδακτικού υλικού, το οποίο εμπλουτίζει τη διδασκαλία των μαθηματικών, τόσο μεθοδολογικά, όσο και ως προς το περιεχόμενο της.

Στη σελίδα αυτή ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να βρει ποικιλία κλασσικών διδακτικών μέσων και βοηθημάτων σε ψηφιακή μορφή , όπως φυλλάδια, αξιολογήσεις, εικόνες, εποπτικά μέσα, σχέδια μαθήματος, προβλήματα, παρουσιάσεις κ.α., τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να τροποποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Παράλληλα η σελίδα παρέχει κάποια μικρά λογισμικά σχεδιασμένα για χρήση σε συγκεκριμένα κεφάλαια του Αναλυτικού μας Προγράμματος και όχι μόνο. Τέλος παρατίθενται, όπως ήταν αναμενόμενο, κάποιες επιλεγμένες συνδέσεις με τον κόσμο του διαδικτύου, που ευελπιστούμε να λειτουργήσουν ως εναύσματα για τον κάθε εκπαιδευτικό για τις δικές του αναζητήσεις, αφού το διαδίκτυο είναι μια ανεξάντλητη πηγή που απαιτεί την δική μας προσωπική διερεύνηση για να μας προσφέρει πραγματικά πολύτιμα και πρωτότυπα διδακτικά εργαλεία.


Οποιαδήποτε εισήγηση και καλόπιστη παρατήρηση για την βελτίωση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας αυτής είναι ευπρόσδεκτη. Όπως επίσης και κάθε προσφορά υλικού, το οποίο θα μπορούσε να μοιραστεί κανείς με το σύνολο των συναδέλφων μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού