ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

H Μουσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

Η ιστοσελίδα αυτή στόχο έχει να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί στους εκπαιδευτικούς μουσικούς που διδάσκουν το μάθημα της μουσικής αγωγής στα δημοτικά μας σχολεία. Στη σελίδα αυτή υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα της μουσικής αγωγής όπως σχέδια μαθήματος, μουσικά αρχεία, παρτιτούρες, παρουσιάσεις και άλλο χρήσιμο υλικό. Πέρα από το χρήσιμο υλικό η παρούσα σελίδα στόχο έχει και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για συνέδρια και ημερίδες που γίνονται με θέμα τη μουσική και τη διδασκαλία της.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού