Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας


Αγαπητοί/ές φίλοι/ές

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της ομάδας υποστήριξης των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η ομάδα μας πραγματεύεται θέματα που αφορούν στην καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και ευκολότερη πρόσβαση σε θέματα που αφορούν τις ΤΠΕ, ο ιστότοπός μας αποτελεί το σημείο αναφοράς σε θέματα ΤΠΕ καθώς σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί οι κατά καιρούς οδηγίες που έχουν αποσταλεί στα σχολεία καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες και σύνδεσμοι. Θα χαρούμε ιδιαίτερα, αν επικοινωνήσετε μαζί μας κι έχουμε τις δικές σας εισηγήσεις.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού