Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Σύμβουλοι και Τοπικοί Συντονιστές

Κατανομές Συμβούλων

Σχολική Χρονιά 2018 - 2019

Θέμα Αρχείο
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα - Αμμόχωστος
Πάφος
Ειδικές Σχολές

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού