ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
   
Διδακτικό Υλικό

Γ΄τάξη

Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Ενότητα 1 05/09/2016
Ενότητα 2 29/09/2017
Ενότητα 3 14/09/2016
Ενότητα 4 22/09/2016
Ενότητα 5 22/09/2016
Ενότητα 6 05/12/2016
Ενότητα 7 05/12/2016
Ενότητα 8 08/02/2017
Ενότητα 9 08/02/2017
Ενότητα 10 05/04/2017
Ενότητα 11 05/04/2017
Ενότητα 12 05/04/2017
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-2) 21/07/2016
Μέρος 2 (Ενότητα 3) 21/07/2016
Μέρος 3 (Ενότητες 4-5) 21/07/2016
Μέρος 4 (Ενότητες 6-7) 05/12/2016
Μέρος 5 (Ενότητες 8-9) 08/02/2017
Μέρος 6 (Ενότητες 10, 11 και 12) 22/02/2017

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού