ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 
Διδακτικό Υλικό

Δ΄τάξη

Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οδηγοί Εκπαδευτικού
Ενότητα 1 01/09/2014
Ενότητα 2 09/09/2014
Ενότητα 3 08/12/2014
Ενότητα 4 17/11/2014
Ενότητα 5 05/11/2014
Ενότητα 6 05/11/2014
Ενότητα 7 12/01/2015
Ενότητα 8 12/01/2015
Ενότητα 9 12/01/2015
Ενότητα 10 27/03/2015
Ενότητα 11 27/03/2015
Ενότητα 12 27/05/2015
Ενότητα 13 27/05/2015
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 25/07/2014
Μέρος 2 (Ενότητες 4-6) 03/10/2014
Μέρος 3 (Ενότητες 7-9) 29/12/2014
Μέρος 4 (Ενότητες 10-11) 13/03/2015
Μέρος 5 (Ενότητες 12-13) 15/04/2015

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού