ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 
Διδακτικό Υλικό

E΄τάξη

Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Ενότητα 1 05/09/2016
Ενότητα 2 30/09/2016
Ενότητα 3 30/09/2016
Ενότητα 4 05/09/2016
Ενότητα 5 05/09/2016
Ενότητα 6 30/09/2016
Ενότητα 7 30/09/2016
Ενότητα 8 30/09/2016
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 01/06/2016
Μέρος 2 (Ενότητες 4-5) 05/09/2016
Μέρος 3 (Ενότητες 6-7) 05/09/2016
Μέρος 4 (Ενότητα 8) 05/09/2016

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού