ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 
Διδακτικό Υλικό

Στ΄τάξη

Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Δόμηση διδακτικού εγχειριδίου Μαθηματικών της Στ' τάξης 01/09/2016
Ενότητα 1 14/09/2016
Ενότητα 2 01/09/2016
Ενότητα 3 01/09/2016
Ενότητα 4 24/11/2016
Ενότητα 5 24/11/2016
Ενότητα 6 16/01/2017
Ενότητα 7 16/01/2017
Ενότητα 8 24/02/2017
Ενότητα 9 24/03/2017
Ενότητα 10 17/05/2017
Ενότητα 11 17/05/2017
Ενότητα 12 07/06/2017
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 20/07/2016
Μέρος 2 (Ενότητες 4-5) 18/10/2016
Μέρος 3 (Ενότητες 6-7) 23/12/2016
Μέρος 4 (Ενότητα 8) 26/04/2017
Μέρος 5 (Ενότητες 9 και 10) 14/09/2017
Μέρος 6 (Ενότητες 11 και 12) 14/09/2017

Διδακτικά Εγχειρίδια με βάση το προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Διδακτικά Εγχειρίδια
Όλο το βιβλίο 02/09/2013
Α' μέρος: Ενότητα 1 02/09/2013
Α' μέρος: Ενότητα 2 02/09/2013
B' μέρος: Ενότητα 3 25/09/2013
Β' μέρος: Ενότητα 4 02/09/2013
Γ'' μέρος: Ενότητα 5 02/09/2013
Γ' μέρος: Ενότητα 6 25/09/2013
Δ' μέρος: Ενότητα 7 02/09/2013
Δ' μέρος: Ενότητα 8 02/09/2013
Αξιολογήσεις
Tάξη Στ' 28/08/2013

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού