ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα Αρχείο
Ενημέρωση Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ενημέρωση Μονάδας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
Κατανομές Συμβούλων Πληροφορικής ανά επαρχία
Τεχνική Υποστήριξη - Βοηθήματα για Ιστοτόπους
Οδηγός για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού