ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ


Τα λογισμικά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προς όλη την τάξη μπορούν να αξιοποιηθούν οι δραστηριότητες από τα προγράμματα με τη χρήση βιντεοπροβολέα για παρουσίαση καινούριων εννοιών με παράλληλο σχολιασμό από τον εκπαιδευτικό.
 • Δραστηριότητες από τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εμπεδωτικό υλικό σε ατομικό επίπεδο, σε μικρές ομάδες (2-3 παιδιά) ή με όλη την τάξη (χρήση βιντεοπροβολέα).
 • Στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών μπορούν τα προγράμματα να προσθέσουν ποικιλία στις δραστηριότητες που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός.
Η Γεννάδειος Εγκυκλοπαίδεια όπως και άλλα παρόμοια προγράμματα αναφοράς μπορούν να αξιοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Εκτύπωση και αξιοποίηση των πληροφοριών σε γραπτές εργασίες
 • Ηλεκτρονική επεξεργασία των πληροφοριών στο λήμμα, ή στον επεξεργαστή κειμένου που υπάρχει ενσωματωμένος στην εγκυκλοπαίδεια
 • Δημιουργία παρουσιάσεων με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει από τα σχετικά λήμματα
 • Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών ή αναδιαμόρφωση των χαρτών που έχουν δημιουργηθεί στο στάδιο της ιδεοθύελλας πριν τη διαδικασία αναζήτησης
Χρήσιμο Υλικό για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδασκαλία υπάρχει και στο σύνδεσμο Υλικό Σεμιναριών Επιμόρφωσης Δασκάλων στη Χρήση της Πληροφορικής


Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δημοτική Εκπαίδευση

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Παραλαβή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Περί Κύπρου» 25/10/2011
Παραλαβή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Ταξίδι στον πολιτισμό» 21/10/2011
Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Kidspiration V3» (προσαρ. για το ΥΠΠ) 09/09/2010
Κατάλογος με τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη Δημοτική Εκπαίδευση,
που εξασφαλίστηκαν μέσω της προσφοράς ΕΠ 05/08
Κατανομή αδειών χρήσης ανά λογισμικό ανά σχολείο


2008-2009
Παραλαβή εκπαιδευτικού λογισμικού από τα σχολεία 07/09/2005
Αγορά λογισμικών για τις Φυσικές Επιστήμες 16/11/2004


Μαθησιακά Εργαλεία και Περιβάλλοντα - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Θέμα Αρχείο
Εργαλείο αναζήτησης εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατάλογος ανοικτών/δωρεάν μαθησιακών εργαλείων και περιβάλλοντων
Κατάλογος μαθησιακών εργαλείων και περιβάλλοντων Π.Ι. Ελλάδας
Κατάλογος μαθησιακών εργαλείων και περιβάλλοντων από Π.Ι.Κ. και Υ.Π.Π.


Περιγραφή Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού


Διαθεματικά
Kidspiration V.3 (2010)
Λογισμικό χαρτογράφησης εννοιών που επιτρέπει στους μαθητές να. σχεδιάσουν, να συσχετίσουν και να μελετήσουν εννοιολογικούς χάρτες και τις μεταξύ τους σχέσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαθεματικά σε όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος. Η έκδοση 3 περιλαμβάνει και εργαλεία μαθηματικών. Κατάλληλο για την Προδημοτική και όλες τις τάξεις του δημοτικού.
 • Περισσότερες Πληροφορίες
 • Ταξίδι στον πολιτισμό (2011)
  Το υλικό αυτό περιλαμβάνει ψηφιακές περιηγήσεις και διαδραστικές εφαρμογές που στοχεύουν στην ανάδειξη και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και είναι κατάλληλο για όλες τις τάξεις. Αποτελείται από 54 ψηφιακούς δίσκους και καλύπτει μια σειρά από 11 θεματικές ενότητες, οι οποίες φαίνονται στη συνοδευτική παρουσίαση. Το υλικό παραχωρήθηκε δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας.
 • Παρουσίαση για το λογισμικό
 • Περί Κύπρου (2011)
  Ο ψηφιακός δίσκος περιέχει γενικές πληροφορίες για την Κύπρο, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως γεωγραφία, πολιτικό σύστημα, οικονομία και πολιτισμός. Υπάρχει επίσης θεματική ενότητα με ταινίες μικρού μήκους και μουσική καθώς και πλούσια συλλογή με πάνω από 500 φωτογραφίες. Ο ψηφιακός δίσκος αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο για την εξερεύνηση της Κύπρου και είναι κατάλληλο για όλες τις τάξεις. Το υλικό παραχωρήθηκε δωρεάν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
 • Παρουσίαση για το λογισμικό
 • Γεννάδειος Εγκυκλοπαίδεια (2004)
  Λογισμικό αναφοράς, με πλήρη ενσωμάτωση διαδικτυακών λειτουργιών, που συμπεριλαμβάνει 50,000 λήμματα και άλλες σχετικές αναφορές. Είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση, διαθέτει σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και τεράστιο πλούτο υλικού πολυμέσων. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους αξιοποιώντας τα εργαλεία αναζήτησης που υπάρχουν στην εγκυκλοπαίδεια (π.χ. θεματικές κατηγορίες, γεωγραφικός άτλαντας, απλή αναζήτηση).


  Γλώσσα
  Kar2ouche-Δημιουργική Γραφή (2009)
  Λογισμικό δημιουργίας οπτικο-ακουστικών ιστοριών μέσα από μια πλούσια συλλογή φόντων, φιγούρων και αντικειμένων με τη δυνατότητα προσθήκης γραπτής και προφορικής αφήγησης. Κατάλληλο για όλες τις τάξεις του δημοτικού.
 • Οδηγός Εγκατάστασης
 • Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
 • Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Παρουσίαση
 • Ιδεοκατασκευές (2009)
  Λογισμικό που βοηθά στη συγγραφή αφηγηματικών και περιγραφικών εκθέσεων. Διευκολύνει την καταγραφή και οργάνωση ιδεών που στη συνέχεια μπορούν να μετασχηματιστούν σε γραπτό λόγο. Περιλαμβάνει μενού με συνδετικές λέξεις και φράσεις τις οποίες μπορούν οι μαθητές να εισάγουν αυτόματα στο κείμενο που δημιουργούν. Κατάλληλο για όλες τις τάξεις του δημοτικού.
 • Οδηγός Εγκατάστασης
 • Η Σπίθα, ο Κεραυνός... και ο ύποπτος της οδού Ανέμων (Δ' τάξη) (2009)
  Κλειστού τύπου λογισμικό που αποσκοπεί στην εξάσκηση και εμπέδωση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων (π.χ. συνώνυμα, αντίθετα, κλίσεις ουσιαστικών, ορθογραφία, σύνταξη προτάσεων). Mέσα από μια περιπετειώδη ιστορία οι μαθητές εισάγονται σε δραστηριότητες και παιχνίδια εξάσκησης και εμπέδωσης. Κατάλληλο για τη Δ’ τάξη.
 • Οδηγός Εγκατάστασης
 • Βιβλίο Δασκάλου
 • Τετράδιο Μαθητή
 • Η Σπίθα, ο Κεραυνός... και ο ύποπτος της οδού Ανέμων (Ε'-Στ' τάξη) (2009)
  Κλειστού τύπου λογισμικό που αποσκοπεί στην εξάσκηση και εμπέδωση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων (π.χ. συνώνυμα, αντίθετα, ορθογραφία, σύνταξη-όροι πρότασης). Μέσα από μια ευχάριστη ιστορία οι μαθητές εισάγονται σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια που καλύπτουν διάφορες θεματικές ενότητες. Κατάλληλο για τις Ε’ και Στ’ τάξεις.
 • Οδηγός Εγκατάστασης
 • Βιβλίο Δασκάλου
 • Τετράδιο Μαθητή

 • Ο Ξεφτέρης και η Γραμματική (2005)
  Με το πρόγραμμα επιλογής περιεχομένου ο δάσκαλος έχει την δυνατότητα επιλογής των ασκήσεων που θα εμφανιστούν στα παιχνίδια.
 • Περισσότερες Πληροφορίες
 • Λογομάθεια (2005)
  Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία cd-rom τα οποία περιλαμβάνουν 12 ενότητες στις οποίες κατανέμεται η διδακτέα ύλη.
 • Περισσότερες Πληροφορίες


 • Λογονόστηση (2005)
  Το πρόγραμμα Λογονόστηση έχει ως σκοπό την ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με μητρική γλώσσα τη ρωσική και δεύτερη γλώσσα την ελληνική.
 • Περισσότερες Πληροφορίες
 •  


  Μαθηματικά
  Γεωμετρία, Aριθμοί και Mέτρηση (2009)
  Λογισμικό εμπέδωσης και εξάσκησης, κατάλληλο και για διαδραστικό πίνακα,  το οποίο παρέχει ένα ευρύ φάσμα  δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις βασικές ενότητες περιεχομένου του  Α. Π. των Μαθηματικών. Το λογισμικό περιλαμβάνει 3 εφαρμογές: (α) γεωμετρία (π.χ. χωρητικότητα, συμμετρία), (β) αριθμητική (π.χ. κλάσματα, διαίρεση, αφαίρεση) και (γ) πολλαπλάσια. Κατάλληλο για όλες τις τάξεις του δημοτικού.
 • Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης
 • Διδάσκοντας τα νομίσματα (2009)
  Λογισμικό εξάσκησης και εμπέδωσης το οποίο περιλαμβάνει υλικό κατάλληλο και για διαδραστικό πίνακα, παιχνίδια/δραστηριότητες και φύλλα εργασίας που σχετίζονται με το νομισματικό μας σύστημα. Κατάλληλο για όλες τις τάξεις του δημοτικού.
  Περιπέτειες στην Αριθμοχώρα (2005)
  Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη, μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (παιχνίδια) να κάνει εξάσκηση των τεσσάρων μαθηματικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση).
 • Περισσότερες Πληροφορίες
 • O καπετάν Μπουρμπουλήθρας (2005)
  Λογισμικό το οποίο βοηθά στην εξοικείωση των παιδιών (6-9 ετών) με θέματα Μαθηματικών, καλύπτοντας τις ενότητες:
  • Πρόσθεση διψήφιου με μονοψήφιο/διψήφιο
  • Αφαίρεση μονοψήφιου/διψήφιου από διψήφιο
  • Πολλαπλασιασμός
  • Διαίρεση
  Οι πειρατές ανακαλύπτουν...Γλώσσα και Μαθηματικά (2005)
  Εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Καλύπτει θέματα στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά της 2ης Δημοτικού συνδυάζοντας τη δράση και την εξερεύνηση με τη γνώση. Παρέχει πολλαπλές και διαφοροποιημένες δραστηριότητες και ασκήσεις ενταγμένες στο σενάριο της ιστορίας.
  Η Πόλη των Αριθμών (2005)
  Είναι ένα λογισμικό τύπου “εξάσκησης και πρακτικής” των μαθηματικών γνώσεων των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Το περιεχόμενο του καλύπτει τις εξής ενότητες: πράξεις ακεραίων, δεκαδικών, και κλασμάτων, συγκρίσεις κλασμάτων, σύνολα, μετατροπές μονάδων μήκους, εμβαδού, όγκου, βάρους, χρόνου και χρηματικών αξιών. Το λογισμικό επιχειρεί να συνδέσει τη διδασκαλία των μαθηματικών με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ταχυδρομεία, τα γραμματόσημα, υλικό όπως φωτογραφίες παραδοσιακών φορεσιών, παραδοσιακή μουσική και video παραδοσιακών χορών. Περιλαμβάνει περιβάλλον εκπαιδευτικού με το οποίο ο χρήστης γονέας ή εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει δικές του ασκήσεις συμπληρωματικά στην ήδη πλούσια βάση ασκήσεων του προγράμματος. Περιλαμβάνει ασκήσεις, θεωρία, περιβάλλον γονιού-εκπαιδευτικού για προσθήκη νέων ασκήσεων.


  Επιστήμη
  Virtual Labs Electricity (2009)
  Λογισμικό το οποίο παρουσιάζει προσομοιώσεις και επιτρέπει την εκτέλεση εικονικών πειραμάτων και δραστηριοτήτων διερεύνησης σε σχέση με τον ηλεκτρισμό. Κατάλληλο για τις Δ’ –Στ’ τάξεις.
  Virtual Labs Light (2009)
  Λογισμικό το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση εικονικών πειραμάτων και προσομοιώσεων με πηγές φωτός και αντικείμενα οπτικής (π.χ. καθρέφτες, φακούς, πρίσματα, διαφράγματα ). Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνούν τη φύση του φωτός, το φαινόμενο της ανάκλασης με τη χρήση καθρεφτών, το φαινόμενο της διάθλασης με τη χρήση φακών και τα χρώματα του φωτός. Κατάλληλο για τις Ε’ και Στ’ τάξεις.
  Stagecast (2004)
  Λογισμικό δημιουργίας μικρόκοσμων που επιτρέπει την οικοδόμηση συμβολικών προσομοιώσεων μέσω μιας μορφής προγραμματισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαθεματικά. Κατάλληλο για την Προδημοτική και όλες τις τάξεις του δημοτικού.
  Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος (2004)
  Το λογισμικό περιέχει πληροφορίες γύρω από τις λειτουργίες, τα όργανα, τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος.
 • Περισσότερες Πληροφορίες
 • Ανακαλύπτω τις μηχανές (2004)
  Το "Ανακαλύπτω τις Μηχανές" παρουσιάζει τις επιστημονικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία διαφόρων μηχανών.
 • Περισσότερες Πληροφορίες
 •  


  Σχεδιασμός και Τεχνολογία
  Focus οn Αλλαγή στο Κλίμα (2009)
  Το λογισμικό είναι εγκυκλοπαιδικό και αποτελεί μια πλούσια πηγή αναφοράς και στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Αλλαγές στο κλίμα, Τι είναι ενέργεια, Χρήση ενέργειας, Είδη καυσίμων, Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Διαχείριση αποβλήτων, Ανακύκλωση, Μόλυνση του άνθρακα, Νερό, Δραστηριότητες, Διαδικτυακές συνδέσεις.
  Focus on Σχεδιασμός και Τεχνολογία: Παιχνίδια με Μηχανισμούς(2009)
  Λογισμικό Σχεδιασμού και Αναφοράς. Προσφέρει τη δυνατότητα να εξερευνήσει ο μαθητής το πώς σχεδιάζονται διάφορα παιχνίδια με μηχανισμούς, μέσω τρισδιάστατων κινούμενων απεικονίσεων. Επίσης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει σε δύο διαστάσεις το δικό του παιγνίδι.


  Αγωγή Υγείας
  Συνέπειες (2009)
  Λογισμικό κατάλληλο και για διαδραστικό πίνακα, το οποίο περιλαμβάνει ιστορίες που παρουσιάζουν μια σειρά από μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες σχετίζονται με θέματα της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Σε συγκεκριμένα σημεία της κάθε ιστορίας, οι μαθητές καλούνται να πάρουν μία απόφαση, η οποία θα επηρεάσει τη συνέχεια της ιστορίας και θα καθορίσει τις συνέπειες που θα υποστούν οι πρωταγωνιστές της. Κατάλληλο για όλες τις τάξεις του δημοτικού.
 • Εισηγήσεις προς Εκπαιδευτικούς
 • Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια (2009)
  Λογισμικό αναφοράς αλλά και εξάσκησης και εμπέδωσης, το οποίο περιλαμβάνει θεωρία και δραστηριότητες σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Δίνει επίσης στους μαθητές τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν το γραπτό λόγο μέσα από ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε τρία επίπεδα που απευθύνονται σε μαθητές των Α’-Β’, Γ’-Δ’ και Ε’-Στ ’ τάξεων
 • Οδηγός Εγκατάστασης
 • Βιβλίο Δασκάλου
 • Βιβλίο Μαθητή Α'-Β'
 • Βιβλίο Μαθητή Γ'-Δ'
 • Βιβλίο Μαθητή Ε'-Στ';
 • Διατροφή και Υγεία (2009)
  Λογισμικό αναφοράς αλλά και εξάσκησης και εμπέδωσης σε θέματα Διατροφής και Υγείας. Περιλαμβάνει κείμενα τα οποία συνοδεύονται από αφήγηση και εικόνες, δραστηριότητες (αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, Σωστό-Λάθος κ.α.), καθώς και παιχνίδια (Κρεμάλα και Φιδάκι). Ενότητες που καλύπτει: Ασφάλεια τροφίμων, Ασφάλεια και Υγιεινή στην Κουζίνα, Συσκευασία τροφίμων κ.α. Κατάλληλο για τις Ε’ και Στ’ τάξεις.
   


  Άλλα Θέματα
  Ιστορία Μουσική
  Ιστορία Στ' Δημοτικού (2009)
  Κλειστού τύπου λογισμικό για εξάσκηση και εμπέδωση. Καλύπτει ενότητες, όπως : «Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια», «Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία», «Η Μεγάλη Επανάσταση», «Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος», «Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα». Συνδυάζει ποικιλία ασκήσεων τύπου: Σωστό-Λάθος, Βρες τη λέξη, Σταυρόλεξο, Ανοικτού τύπου ερωτήσεις, Αντιστοίχιση, Κρυπτόλεξο κ.α. Κατάλληλο για τη Στ’ τάξη.
 • Οδηγός Εγκατάστασης
 • Βιβλίο Δασκάλου
 • Τετράδιο Μαθητή
 • Sibelius (2009)
  Λογισμικό σύνθεσης μουσικής με τη χρήση ρυθμικών, μελωδικών, αρμονικών και εκφραστικών συμβόλων του ευρωπαϊκού συστήματος μουσικής γραφής. Το λογισμικό προσφέρει πληθώρα μουσικών οργάνων από τα οποία οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν για τη σύνθεσή τους. Κατάλληλο για τις Δ’ – Στ’ τάξεις.
  Γεωγραφία Αγγλικά
  Arc View (2009)
  Λογισμικό το οποίο παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων χαρτογραφίας και επεξεργασίας, ανάλυσης και απεικόνισης χωρικών δεδομένων του πραγματικού κόσμου, με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων χωρικών προβλημάτων μέσα από τη λήψη αποφάσεων για το χώρο. Κατάλληλο για τις Γ’-Στ’ τάξεις.
  Αγγλικά Δ'-Στ' (2009)
  Κλειστού τύπου λογισμικό που αποσκοπεί στην εξάσκηση και εμπέδωση γραμματικών, λεξιλογικών και συντακτικών φαινομένων μέσα από ποικιλία ασκήσεων (π.χ. αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κ.α.). Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ακούσουν τη σωστή αγγλική προφορά. Κατάλληλο για τις Δ’- Στ’ τάξεις.
 • Οδηγός Εγκατάστασης
 • Βιβλίο Δασκάλου
 • Τετράδιο Μαθητή
 • Φυσική Αγωγή Θρησκευτικά
  Παρατηρώντας την Κίνηση των Παιδιών (2009)
  Κλειστού τύπου λογισμικό το οποίο περιλαμβάνει πολυμεσικές παρουσιάσεις. Παρουσιάζει βασικές κινητικές δεξιότητες και τα στάδια ανάπτυξής τους στις μικρές ηλικίες του δημοτικού σχολείου. Παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρούν και να περιγράφουν βασικές κινητικές δεξιότητες. Βοηθά τα παιδιά να εκτελούν σωστά βασικές κινητικές δεξιότητές και να τις αξιολογούν. Κατάλληλο για τις Α’-Γ’ τάξεις.
 • Οδηγός Εγκατάστασης
 • Οδηγίες Χρήσης
 • Περιεχόμενα
 • Ζώντας στην Εκκλησία (2009)
  Πρόγραμμα αναφοράς που περιλαμβάνει πολυμεσικές παρουσιάσεις για διάφορες ενότητες του μαθήματος των Θρησκευτικών (π.χ. Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Η ζωή και το έργο του Χριστού, Εκκλησιαστική ιστορία, Λειτουργική ζωή, Βυζαντινός πολιτισμός κ.α.)
  Κατάλληλο για τις Δ’- Στ’ τάξεις.
  Προδημοτική Εκπαίδευση Ειδική Εκπαίδευση
  Stagecast (2009)
  Λογισμικό δημιουργίας μικρόκοσμων που επιτρέπει την οικοδόμηση συμβολικών προσομοιώσεων μέσω μιας μορφής προγραμματισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαθεματικά. Κατάλληλο για την Προδημοτική και όλες τις τάξεις του δημοτικού.
  Συμβολογράφος (2009)
  Ανοικτού τύπου λογισμικό το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία υλικού για εναλλακτική/ενισχυτική επικοινωνία. Καλύπτει την ανάπτυξη ενεργητικού και παθητικού λεξιλογίου, βελτίωση αναγνωστικής ικανότητας, ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου και δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου στον Η/Υ. Κατάλληλο για Ενισχυτική διδασκαλία.

  Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού