<

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Χρήσιμο Υλικό για τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά, από τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης Δασκάλων στη Χρήση της Πληροφορικής

Παρουσιάσεις

Φύλλα εργασίας

Γνωριμία με κλειστά λογισμικά για τον κύκλο Α΄

Γνωριμία με κλειστά λογισμικά για τον κύκλο B΄

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Κλιμάκιο Πληροφορικής 2007